Chú Ý: Anh Em Có Nhu Cầu Muốn Theo Các Dàn Phí Sau Giờ Quay Thì Phải Chụp Ảnh CMND, Ảnh Chân Dung Và SĐT Chính Chủ  Rồi Gửi Qua (zalo) Chúng Tôi Sẽ Kiểm Tra Và Đăng Kí Cho Bạn Để Bạn Trải Nghiệm Các Dàn Phí Sau Giờ Quay.Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài. 

 Siêu Lô Miền Bắc (Giá) : 6.000.000 VNĐ

         NGÀY      

LÔ VÍP TỈ LỆ 99% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
19/12/2020 21 trung 45 NGƯỜI
18/12/2020 81 trung 40 NGƯỜI
17/12/2020 80 truot 48 NGƯỜI
16/12/2020 18 trúng 1 nháy 46 NGƯỜI
15/12/2020 78 truot 39 NGƯỜI
14/12/2020 25 truot 43 NGƯỜI
13/12/2020 29 truot 45 NGƯỜI
12/12/2020 49 truot 45 NGƯỜI
11/12/2020 94 trung 2 nhay 43 NGƯỜI
10/12/2020 37 truot 45 NGƯỜI
09/12/2020 58 trúng 1 nháy 45 NGƯỜI
08/12/2020 86 trúng 1 nháy 42 NGƯỜI
07/12/2020 71 trúng 2 nháy 42 NGƯỜI
06/12/2020 23 trúng 2 nháy 42 NGƯỜI
05/12/2020 64 trúng 2 nháy 45 NGƯỜI
04/12/2020 27 truot 40 NGƯỜI
03/12/2020 07 trung vip 1 nhay 38 NGƯỜI
02/12/2020 19 trung vip 1 nhay 37 NGƯỜI
01/12/2020 64 trung vip 2 nhay 34 NGƯỜI
31/12/2019 66 trung vip 1 nhay 32 NGƯỜI
30/12/2019 45 trung vip 2 nhay 34 NGƯỜI
29/12/2019 60 trung vip 2 nhay 30 NGƯỜI
28/12/2019 37 truot 38 NGƯỜI
27/12/2019 03 truot 38 NGƯỜI
26/12/2019 80 Trung vip 1 nhay 38 NGƯỜI
25/12/2019 91 Truot 38 NGƯỜI
24/12/2019 21 Trung vip 1 nhay 38 NGƯỜI
23/12/2019 27 Trung vip 1 nhay 38 NGƯỜI
22/12/2019 70 Trung vip 2 nhay 38 NGƯỜI
21/12/2019 03 Trung vip 1 nhay 34 NGƯỜI
20/12/2019 76 Trung vip 1 nhay 34 NGƯỜI
19/12/2019 48 Truot 32 NGƯỜI
18/12/2019 32 Truot 34 NGƯỜI
17/12/2019 81 Trúng Víp 2 nhay 35 NGƯỜI
16/12/2019 39 Trúng Víp 37 NGƯỜI
15/12/2019 98 truot 37 NGƯỜI
14/12/2019 02 Trúng Víp (3 Nháy) 37 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

 bạch thủ lô miền bắc (Giá) : 3.000.000 VNĐ

         NGÀY      

Bạch Thủ Lô TỈ LỆ 95% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
19/12/2020 20 Truot 42 NGƯỜI
18/12/2020 06 Trung 1 nhay 42 NGƯỜI
17/12/2020 84 Trung 1 nhay 44 NGƯỜI
16/12/2020 30 Truot 40 NGƯỜI
15/12/2020 10 Trung 1 nhay 39 NGƯỜI
14/12/2020 96 Trung 2 nhay 39 NGƯỜI
13/12/2020 37 Trung 2 nhay 36 NGƯỜI
12/12/2020 69 Trung 2 nhay 38 NGƯỜI
11/12/2020 93 Truot 36 NGƯỜI
10/12/2020 49 Trúng 1 nháy 34 NGƯỜI
09/12/2020 47 Trúng 3 nháy 34 NGƯỜI
08/12/2020 56 Trúng 1 nháy 34 NGƯỜI
07/12/2020 54 Trúng 1 nháy 34 NGƯỜI
06/12/2020 32 Truot 34 NGƯỜI
05/12/2020 71 Truot 34 NGƯỜI
04/12/2020 94 Truot 30 NGƯỜI
03/12/2020 32 Truot 28 NGƯỜI
02/12/2020 76 Trung 2 nhay 26 NGƯỜI
01/12/2020 84 Trung 1 nhay 25 NGƯỜI
31/12/2019 77 Trung 2 nhay 23 NGƯỜI
30/12/2019 57 Trung 1 nhay 2525 NGƯỜI
29/12/2019 57 Truot 35 NGƯỜI
28/12/2019 96 Trung 1 nhay 36 NGƯỜI
27/12/2019 63 Truot 36 NGƯỜI
26/12/2019 32 Truot 36 NGƯỜI
25/12/2019 24 Trung 1 nhay 36 NGƯỜI
24/12/2019 68 Truot 36 NGƯỜI
23/12/2019 60 Trung 1 nhay 36 NGƯỜI
22/12/2019 81 Trung 1 nhay 39 NGƯỜI
21/12/2019 59 Trung 1 nhay 37 NGƯỜI
20/12/2019 57 Trung 1 nhay 32 NGƯỜI
19/12/2019 84 Trung 1 nhay 34 NGƯỜI
18/12/2019 56 Truot 34 NGƯỜI
17/12/2019 32 Trúng 38 NGƯỜI
15/12/2019 27 Trúng 35 NGƯỜI
16/12/2019 69 Truot 32 NGƯỜI
14/12/2019 93 Trúng 35 NGƯỜI
13/12/2019 16 Trúng 37 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

  

  xiên 2 miền bắc (Giá) : 4.000.000 VNĐ

         NGÀY      

Xiên 2 Víp(Số Đá) TỈ LỆ 95% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
19/12/2020 11 21 trung Xiên 2 Víp 34NGƯỜI
18/12/2020 37 46 trung Xiên 2 Víp 34NGƯỜI
17/12/2020 47 74 trung Xiên 2 Víp 34NGƯỜI
16/12/2020 37 93 trung Xiên 2 Víp 38NGƯỜI
15/12/2020 05 13 trung Xiên 2 Víp 37NGƯỜI
14/12/2020 25 52 truot Xiên 2 Víp 37NGƯỜI
13/12/2020 28 74 trung Xiên 2 Víp 36NGƯỜI
12/12/2020 26 36 truot Xiên 2 Víp 37NGƯỜI
11/12/2020 91 93 truot Xiên 2 Víp 37NGƯỜI
10/12/2020 07 37 truot Xiên 2 Víp 37NGƯỜI
09/12/2020 58 61 trúng Xiên 2 Víp 37NGƯỜI
08/12/2020 56 86 trúng Xiên 2 Víp 27NGƯỜI
07/12/2020 03 23 trúng Xiên 2 Víp 27NGƯỜI
06/12/2020 39 74 truot Xiên 2 Víp 27NGƯỜI
05/12/2020 43 71 truot Xiên 2 Víp 27NGƯỜI
04/12/2020 16 94 truot Xiên 2 Víp 20NGƯỜI
03/12/2020 07 90 truot Xiên 2 Víp 20NGƯỜI
02/12/2020 19 30 truot Xiên 2 Víp 20NGƯỜI
01/12/2020 19 92 trung Xiên 2 Víp 24NGƯỜI
31/12/2019 66 54 trung Xiên 2 Víp 24NGƯỜI
30/12/2019 17 57 trung Xiên 2 Víp 24NGƯỜI
29/12/2019 60 26 trung Xiên 2 Víp 22NGƯỜI
28/12/2019 85 96 trung Xiên 2 Víp 25NGƯỜI
27/12/2019 63 96 trung Xiên 2 Víp 25NGƯỜI
26/12/2019 53 85 truot Xiên 2 Víp 25NGƯỜI
25/12/2019 10 19 truot Xiên 2 Víp 25NGƯỜI
24/12/2019 43 21 trung Xiên 2 Víp 25NGƯỜI
23/12/2019 12 94 trung Xiên 2 Víp 25NGƯỜI
22/12/2019 12 81 trung Xiên 2 Víp 26NGƯỜI
21/12/2019 03 60 trung Xiên 2 Víp 26NGƯỜI
20/12/2019 48 92 truot 26NGƯỜI
19/12/2019 48 56 truot 26NGƯỜI
18/12/2019 32 56 truot 24NGƯỜI
17/12/2019 24 32 trung Xiên 2 Víp 26NGƯỜI
16/12/2019 39 49 trung Xiên 2 Víp 26NGƯỜI
15/12/2019 58 95 trung Xiên 2 Víp 28 NGƯỜI
14/12/2019 42 87 truot Xiên 2 Víp 25 NGƯỜI
13/12/2019 16 93 Trúng Xiên 2 Víp 21 NGƯỜI
12/12/2019 04 99 Trúng Xiên 2 Víp 21 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

 xiên 3 miền bắc (Giá) : 9.000.000 VNĐ

10/12/2020

         NGÀY      

Xiên 3 Víp(Số Đá) TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
19/12/2020 10 20 30 truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
18/12/2020 37 48 58 truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
17/12/2020 36 46 74 truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
16/12/2020 18 29 37 trung Xiên 3 Víp 24 NGƯỜI
15/12/2020 05 16 26 truot Xiên 3 Víp 24 NGƯỜI
14/12/2020 02 76 84 truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
13/12/2020 28 80 37 trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
12/12/2020 52 56 69 truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
11/12/2020 13 91 93 truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
73 61 49 trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
09/12/2020 07 61 89 Trượt Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
08/12/2020 07 56 86 Trượt Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
07/12/2020 16 28 72 Trúng Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
06/12/2020 32 39 74 Trượt Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
05/12/2020 43 64 49 Trúng Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
04/12/2020 14 16 94 Trượt Xiên 3 Víp 2 NGƯỜI
03/12/2020 07 62 90 Truot Xiên 3 Víp 10 NGƯỜI
02/12/2020 19 22 30 Truot Xiên 3 Víp 15 NGƯỜI
01/12/2020 19 43 92 Truot Xiên 3 Víp 19 NGƯỜI
31/12/2019 10 15 65 Truot Xiên 3 Víp 17 NGƯỜI
30/12/2019 07 57 94 Truot Xiên 3 Víp 20 NGƯỜI
29/12/2019 50 57 62 Truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
28/12/2019 85 37 96 Truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
27/12/2019 03 63 96 Truot Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
26/12/2019 54 80 89 Trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
25/12/2019 26 76 92 Trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
24/12/2019 88 58 43 Trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
23/12/2019 01 84 94 Trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
22/12/2019 12 50 80 Trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
21/12/2019 03 60 59 Trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
20/12/2019 37 43 81 Trung Xiên 3 Víp 26 NGƯỜI
19/12/2019 60 81 26 Truot Xiên 3 Víp 29 NGƯỜI
18/12/2019 12 28 69 Trung xien 3 27 NGƯỜI
17/12/2019 11 25 35 Truot Xiên 3 Víp 27 NGƯỜI
16/12/2019 39 69 99 Truot Xiên 3 Víp 27 NGƯỜI
15/12/2019 06 58 94 Trúng Xiên 3 Víp 27 NGƯỜI
14/12/2019 24 78 93 Trúng Xiên 3 Víp 29 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

 xiên 4 miền bắc (Giá) : 15.000.000 VNĐ

 

         NGÀY      

XIÊN BỐN SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY
Đã chốt số
19/12/2020 21 32 43 56 truot XIÊN BỐN MÃ HÓA
18/12/2020 48 83 65 72 truot XIÊN BỐN MÃ HÓA
17/12/2020 15 28 67 74 truot XIÊN BỐN MÃ HÓA
16/12/2020 19 28 37 93 truot XIÊN BỐN MÃ HÓA
15/12/2020 05 16 26 37 truot XIÊN BỐN MÃ HÓA
14/12/2020 02 56 81 90 truot XIÊN BỐN MÃ HÓA
13/12/2020 28 29 80 74 truot XIÊN BỐN MÃ HÓA
12/12/2020 53 58 65 69 trung XIÊN BỐN MÃ HÓA
11/12/2020 13 46 71 91 truot XIÊN BỐN MÃ HÓA
10/12/2020 14 88 90 96 trúng XIÊN BỐN MÃ HÓA
09/12/2020 07 58 61 74 trúng XIÊN BỐN MÃ HÓA
08/12/2020 08 56 86 83 trúng XIÊN BỐN MÃ HÓA
07/12/2020 13 23 42 95 trúng XIÊN BỐN MÃ HÓA
06/12/2020 32 12 42 74 TRUOT XIÊN BỐN MÃ HÓA
05/12/2020 43 49 64 95 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
04/12/2020 07 16 27 94 TRUOT XIÊN BỐN MÃ HÓA
03/12/2020 06 32 63 90 TRUOT XIÊN BỐN MÃ HÓA
02/12/2020 19 76 30 22 TRUOT XIÊN BỐN MÃ HÓA
01/12/2020 30 36 84 91 TRUOT XIÊN BỐN MÃ HÓA
31/12/2019 12 66 84 92 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
30/12/2019 88 08 45 54 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
29/12/2019 01 26 60 55 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
28/12/2019 85 01 10 22 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
27/12/2019 32 63 96 18 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
26/12/2019 47 74 89 80 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
25/12/2019 24 42 59 76 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
24/12/2019 88 58 21 18 TRUNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
23/12/2019 10 37 48 87 TRUOT XIÊN BỐN MÃ HÓA
22/12/2019 06 12 46 81 TRUOT XIÊN BỐN MÃ HÓA
21/12/2019 47 96 05 23 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
20/12/2019 10 37 43 50 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
19/12/2019 49 84 81 00 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
18/12/2019 10 15 28 82 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
17/12/2019 14 25 35 32 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
16/12/2019 39 38 49 96 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
15/12/2019 75 81 97 04 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
14/12/2019 02 24 78 93 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
13/12/2019 16 86 93 61 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
12/12/2019 04 75 99 48 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
11/12/2019 42 67 87 99 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
10/12/2019 32 81 16 00 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
09/12/2019 37 94 21 72 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
08/12/2019 42 63 25 44 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
07/12/2019 21 36 92 28 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
06/12/2019 26 40 87 25 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
05/12/2019 43 84 35 21 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
04/12/2019 16 92 02 51 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
03/12/2019 81 57 11 93 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
02/12/2019 21 89 57 51 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
01/12/2019 62 98 59 18 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
30/11/2019 93 51 47 95 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
29/11/2019 13 87 34 52 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
28/11/2019 43 91 11 20 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
27/11/2019 23 46 57 73 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
26/11/2019 10 57 93 41 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
25/11/2019 31 56 98 47 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
24/11/2019 06 50 79 83 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
23/11/2019 08 89 42 23 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
22/11/2019 56 87 54 23 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
21/11/2019 03 24 95 64 TRÚNG XIÊN BỐN MÃ HÓA
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

siêu lô miền nam (Giá) : 7.000.000 VNĐ

NGÀY siêu lô miền nam KẾT QUẢ
19/01/2020 21;tien giang trung 34 NGƯỜI
18/01/2020 58;tp.ho chi minh trung 34 NGƯỜI
17/01/2020 14;vinh long truot 30 NGƯỜI
16/01/2020 93;tay ninh trúng 30 NGƯỜI
15/01/2020 04;dong nai trúng 30 NGƯỜI
14/01/2020 76;ben tre trúng 30 NGƯỜI
13/01/2020 86; tp.ho chi minh trúng 30 NGƯỜI
12/01/2020 49; tien giang trúng 30 NGƯỜI
11/01/2020 39; tp.ho chi minh trúng 30 NGƯỜI
10/01/2020 85; vinh long trúng 30 NGƯỜI
09/01/2020 94; tay ninh trúng 28 NGƯỜI
08/01/2020 64; Đồng nai trúng 28 NGƯỜI
07/01/2020 40; bến tre ĂN 26 NGƯỜI
06/01/2020 57; tp. hồ chí minh ĂN 25 NGƯỜI
05/01/2020 02; Tiền giang ĂN 23 NGƯỜI
04/01/2020 10; tp. hồ chí minh ĂN 21 NGƯỜI
03/01/2020 76; Vĩnh long ĂN 19 NGƯỜI
02/01/2020 58; Tây ninh ĂN 17 NGƯỜI
01/01/2020 07; Đồng nai ĂN 16 NGƯỜI
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

siêu lô miền trung(Giá) : 7.000.000 VNĐ

NGÀY siêu lô miền trung KẾT QUẢ
19/01/2020 trung 38 NGƯỜI
18/01/2020 trung 38 NGƯỜI
17/01/2020 truot 38 NGƯỜI
16/01/2020 trúng 38 NGƯỜI
15/01/2020 05 ;da nang trúng 35 NGƯỜI
14/01/2020 49 ; dak lak trúng 35 NGƯỜI
13/01/2020 85 ; thua thien hue trúng 35 NGƯỜI
12/01/2020 54 ; khanh hoa trúng 35 NGƯỜI
11/01/2020 32; da nang trúng 35 NGƯỜI
10/01/2020 38; gia lai trúng 35 NGƯỜI
09/01/2020 75;Bình định trúng 31 NGƯỜI
08/01/2020 63; Đà nẵng trúng 31 NGƯỜI
07/01/2020 49;đắc lắc ĂN 30 NGƯỜI
06/01/2020 18;thừa thiên huế ĂN 29 NGƯỜI
05/01/2020 22; khánh hoà ĂN 28 NGƯỜI
04/01/2020 60; đà nẵng ĂN 26 NGƯỜI
03/01/2020 78; gia lai ĂN 24 NGƯỜI
02/01/2020 74; Bình định ĂN 20 NGƯỜI
01/01/2020 31; Đà nẵng ĂN 18 NGƯỜI
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC